E.O.ZD-DC | Oprema zaštite na radu | Elektro instalacije | Poljoprivreda

098 954 4261 Potraži savijet!

Maslinarstvo

Jesenska i meliorativna gnojidba maslina

Od sredine kolovoza do sredine studenoga vrijeme je osnovne gnojidbe u maslinicima kao i meliorativne pred podizanje novog maslinika. Osnovnom gnojidbom unosimo hraniva potrebna za slijedeću vegetacijsku godinu. Meliorativnom gnojidbom za duže vremensko razdoblje podižemo hraniva na optimalnu razinu opskrbljenosti. Uglavnom to su slabo pokretna hraniva  poput fosfora, kalija i kalcija. Fosfor i kalij unosimo s visoko koncentriranim NPK gnojivima. Formulaciju navedenog gnojiva prilagođavamo tipu tla. Na crvenicama i smeđim karbonatnim tlima poželjna su NPK gnojiva s naglašenom koncentracijom fosfora poput NPK 10-30-20 ili NPK 8-26-26. Na alkalnim tlima poput rendzina na flišu ( u narodu zvana: bijela zemlja, bjelica, sivica), siliko karbonatnih kao što su u području Kaštela, Omiša i mnogih drugih područja duž Jadrana, koriste se NPK gnojiva s omjerom 1:2:3 kao što su NPK (SO3) 5-20-30 (26), NPK (MgO,SO3) 7-14-21 (2,18) ili NPK 7-20-30. Dosadašnja  istraživanja pokazala su optimalni učinak pri 100 – 120 kg/ha fosfora (P2O5) i 140 – 170 kg/ha kalija (K2O). Na crvenicama koje su srednje do optimalno opskrbljene kalijem, a siromašne fosforom, osnovnom gnojidbom tako se unosi  330 kg/ha (33 g/m2) NPK 10-30-20 ili 385 kg/ha (38,5 g/m2) NPK 8-26-26. Osim fosfora i kalija na crvenicama je neophodno unijeti i kalcij, hranivo vrlo bitno za kvalitetu i svježinu plodova. Unosi ga se putem Fertdolomita u količini 1 - 2 t/ha (100 - 200 g/m2 ) u crvenici srednje i južne Dalmacije, a u Istri 5 do 10 t/ha (500–1000 g/m2).

Navedene količine NPK i Fertdolomita proračunate su za tla bez skeleta. Ukoliko je skelet prisutan količina mineralnih gnojiva smanjuje se ovisno o postotku skeleta ili se gnoji u nekoliko obroka.
Prilikom meliorativne gnojidbe prije podizanja maslinika  gdje je moguće, unose se visoke količine gnojiva. Na crvenicama s dubinom većom od 60 cm unosi se 1300 -1500 kg/ha NPK 10-30-20 ili NPK 8-26-26. Na rendzinama i ostalim izrazito alkalnim tlima unosi se 2000 – 2300 kg/ha NPK (SO3) 5-20-30 (26) ili 2300 – 2800 kg/ha NPK (MgO,SO3) 7-14-21 (2,18), NPK (SO3) 7-14-21 (24).
Tamo gdje nije moguće obaviti meliorativnu gnojidbu cijele površine putem zaoravanja, obavlja se gnojidba u sadne jame.
To znači da se na površini budućeg maslinika otvaraju otvori (jame) čija površina tla iznosi 80 – 120 cm širine i 60 – 80 cm dubine. U crvenica, potrebne količine po sadnoj jami volumena 1 m3, iznose 1,3 – 1,5 kg NPK 10-30-20 ili NPK 8-26-26, dok u alkalnih tala 2-2,3 kg NPK (SO3) 5-20-30 (26) ili NPK 7-20-30. Ukoliko je izostala jesenska gnojidba, gnoji se rano u proljeće.

 

Prihrana maslina

Nakon obavljene osnovne gnojidbe s NPK formulacijama  (Florin 1, Florin 4, Florin 5) i UREOM N 46 (Florin 7), slijedi druga gnojidba dušičnim gnojivima u tlo. Osim dušičnih gnojiva dodaju se hraniva koja su u manjku uslijed nedostatka, vezanja ili antagonizma (ioni jednoga hraniva onemogućuju primanje drugog) u tlu poput kalcija, kalija, magnezija, željeza, bora, i nekih drugih mikroelemenata.

Početkom travnja slijedi druga dušična prihrana KAN- om N 27 (Fertina-KAN N 27, Florin 6) u količini 15 – 20 grama/m2 odnosno 150 – 200 kg/ha. Kod mineralne gnojidbe zasebnih stabala masline gnoji se površina koja je za 1/3 veća od širine krošnje. Sredinom travnja obavlja se prihrana putom lista s hranjivim otopinama mikro i makro hraniva poput Fertine V u 2 % otopini (2 litre Fertine V/100 litara vode). Na izrazito karbonatnim (i dolomitnim) tlima primjenjuje se željezna otopina ili Fertina Fe u koncentraciji 0.3 – 0.5 % (0.3-0.5 l/100 litara vode) i otopina bora - Fertina B u koncentraciji 1 % (1 litra na 100 litara vode).
Prije cvatnje potrebno je opskrbiti maslinu svim elementima, ali naglasak se stavlja na mikroelement bor kao i kalcij (na crvenici). Navedena hraniva imaju bitnu ulogu na oplodnju odnosno zametanje plodova masline, određujući tako sveukupni prinos. Zastupljenost kalcija na karbonatnim tlima je u suvišku, ali je zato nedostatak bora vrlo čest. Ponegdje to može poprimiti i veće razmjere očitovano klorozom lista kao što je slučaj na otoku Braču, na dolomitnim tlima na Pelješcu, na Dubrovačkom području i drugdje. Nedostatak kalcija vezan je uz tipične crvenice pa ga tamo treba unositi u tlo (Fertdolomit) ili primjenjivati putom lista i ploda  putem Fertine Ca u koncentraciji 1 – 2 % otopine.
Krajem travnja ili početkom svibnja odnosno 10 – 14 dana prije cvatnje obvezno se prska s gnojivima na bazi mikroelementa bora. Na taj način pospješuje se oplodnja i zametanje većeg broja plodova koji osiguravaju veći prinos. Primjenjuje se kao 1 % Fertina B (1 litra Fertine B na 100 litara vode). Dva tjedna nakon oplodnje može se ponoviti prskanje Fertinom B u istoj koncentraciji. Na karbonatnim tlima obavlja se prskanje sa željeznim otopinama radi suzbijanja kloroze u koncentraciji 0.3 – 0.5 % otopine (0.3 – 0.5 litre Fertine Fe na 100 litara vode), dok na crvenicama osim bora primjenjuje se i kalcij putem Fertine Ca u 1 – 2 % otopine. Fertina V u 2 % i Fertina B u 1 % otopini mogu se primijeniti sa 5 % UREOM N 46 (Florin 7, Fertina granulirana UREA N 46) radi pojačanog efekta prihrane.
Tijekom lipnja potrebno je zametnute plodove masline održati dodavanjem hranjivih otopina putem lista i ploda jer izuzetno sušno razdoblje može prouzročiti sušenje i opadanje većine plodova. Ovo razdoblje je izuzetno bitno u cilju opskrbe svim hranivima koja imaju izravan utjecaj na kasniji randman ulja. To obavljamo prskanjem s 2 % otopinom Fertine V (2 litre Fertine V u 100 litara vode) koja sadrži većinu makro (dušik, fosfor, kalij) i mikro hraniva (bor, bakar, cink, mangan). Fertinu V možemo zajedno primjenjivati s 5 % otopinom UREE kao i zaštitnim sredstvima (osim onih koja sadrže bakar).
Na karbonatnim tlima za ublažavanje ili sprječavanje željezne kloroze koristimo Fertinu Fe u koncentraciji 0.3 – 0.5 % (0.3 – 0.5 l /100 l vode) barem jednom u 14 dana.
Na crvenicama prska se s Fertinom Ca radi poboljšanja kakvoće mesa ploda masline u koncentraciji 1.5 – 2 % otopine (1.5 – 2 litre Fertine Ca /100 litara vode).

 tekst preuzet www.petrokemija.hr [link]

INA Petrokemija

Savijeti i usluge Gnojidba kultura Maslinarstvo