E.O.ZD-DC | Oprema zaštite na radu | Elektro instalacije | Poljoprivreda

098 954 4261 Potraži savijet!

Pesticidi

Pesticidi su kemijske tvari koje se rabe za zaštitu od insekata, grinja, korova i drugih nametljivaca. Niti jedna grana kemijske industrije ne proizvodi toliko tvari koje mogu izazvati kancerogena oboljenja, oštećenja nasljednog materijala kao i reprodukcijskih funkcija, i koje se u najvećoj velikoj mjeri izravno odlažu u okoliš, kao što je to slučaj s industrijom pesticida. Širom svijeta raste proizvodnja pesticida koja se procjenjuje trenutačno na približno 5 milijuna tona pesticida godišnje. Negdje oko 12% pesticida rabi se u privatnom sektoru: u kućanstvima,
privatnim vrtovima i travnjacima.Prema načinu djelovanja među pesticidima se razlikuju:


INSEKTICIDI (protiv insekata), HERBICIDI (protiv korova), FUNGICIDI (protiv gljivica), akaricidi (protiv grinja), RODENTICIDI (protiv pacova), nematocidi (protiv glista) i moluskicidi (protiv puževa).

Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 Fungicidi 3153
2 Herbicidi 2601
3 Insekticidi 3122
4 Rodenticidi 3052

dipl.ing.agr. Ivan Morić

  • Adresa: E.O.ZD-DC
    Crljenik 12
    23422 Stankovci
  • Mobitel: 098 954 4261
  • Tel/Fax: 023 380 043
Ostali asortiman Zaštitna sredstva