E.O.ZD-DC | Oprema zaštite na radu | Elektro instalacije | Poljoprivreda

098 954 4261 Potraži savijet!

Krmne smjese za tov svinja

Naziv proizvoda
Opis

PREDSTARTER

mliječni nadomjestak za hranidbu odojaka do 21 dan starosti. Veliki udio bjelančevina mlijeka. Velika važnost ove krmne smjese je u tome što osim nutritivne ima i prilagodbenu ulogu (prilagodba probavnog sustava krmivima koja će slijediti u kasnijim fazama hranidbe)

STARTER ZA PRASAD S 22%

smjesa je namjenjena prasadi do 10 kg tjelesne težine i koristi se kod ranog odbijanja

STARTER ZA PRASAD 19%

smjesa je namjenjena kasno odbitoj prasadi od 10 - 20 kg tjelesne težine

GROVER ZA PRASAD 17%

smjesa je namjenjena za tovnu ili uzgojnu prasad od 20 - 30 kg tjelesne težine

BEK - 1 16%

potpuna krmna smjesa za hranidbu tovnih svinja i svinja u uzgoju (nazimadi) do 60 kg tjelesne težine. Za mokre sisteme hranidbe koristiti isključivo brašnastu smjesu

BEK - 2 14%

potpuna krmna smjesa za hranidbu tovnih svinja i svinja za uzgoj iznad 60 kg tjelesne težine

SMJESA ZA KRMAČE DOJILJE I NERASTE

smjesa sadrži 16% proteina. Zadovoljava povećane potrebe rasplodnih životinja u periodu intenzivnog iskorištavanja

SUPERKONCENTRAT ZA TOVNE I RASPLODNE SVINJE 35%

koristi se za izradu krmnih smjesa za tovne svinje iznad 30 kg tjelesne težine -za svinje u tovu do 60 kg tjelesne težine miješa se 30% superkoncentrata sa 70% kukuruzne prekrupe -za svinje u tovu preko 60 kg tjelesne težine miješa se 25% superkoncentrata sa 75% kukuruzne prekrupe -tako pripremljena smjesa se daje u suhom stanju ili navlažena neposredno prije upotrebe

SUPERKONCENTRAT ZA TOVNE I RASPLODNE SVINJE 40%

superkoncentrat je bogat bjelančevinama, mineralima i vitaminima i služi kao nadopuna osnovnim zrnatim krmivima (kukuruzu, ječmu) -omjer superkoncentrata i žitarica 25% : 75% kod lakih tovljenika (25 kg), te 10 : 90 pri završetku tova -daje u suhom stanju ili navlažena neposredno prije upotrebe

GROVERIN

mješavina visokoprobavljivih bjelančevina, aminokiselina, minerala, vitamina i enzima. Služi za "kučnu" pripremu startera za prasad, po sistemu GROVERIN + žitarice + sojina sačma, od odbijanja do 25 kg tjelesne mase. Pakiranje a'10 kg. Udio u smjesi 10%

TOVERIN

mješavina minerala, vitamina, aminokiselina i enzima. Koristi se za pripravu krmnih smjesa za tovne svinje i svinje u uzgoju(od 25 do 110 kg težine). Pakiranje a'10 kg. Udio u smjesi 3-2,5 %


TSH Čakovec

TSH Čakovec Link na dobavljača

U paleti proizvoda dopunskih i potpunih krmnih smjesa nalaze se cjeloviti programi za prehranu peradi, svinja, goveda, te ostalih malih životinja (zečevi, činčile, koze, ovce, nojevi...). Također TSH Čakovec je u svakom trenutku spremna izraditi krmne smjese prema Vašim specifikacijama i zahtjevima.

Ostali asortiman Stočna hrana Svinje