E.O.ZD-DC | Oprema zaštite na radu | Elektro instalacije | Poljoprivreda

098 954 4261 Potraži savijet!

Krmne smjese za tov preživača

Krmne smjese za goveda
Opis

STARTER ZA TELAD

smjesom se hrani telad do 80 kg tjelesne težine -sadrži 18% proteina, peletirana je i daje se u suhom stanju. Izuzetno je važno što naš STARTER sadržava brzo fermentirajuće ugljikohidrate u obliku drobljenih peleta koji stimuliraju razvoj tkiva buraga i uzimanje hrane.

GROVER ZA TELAD

smjesom se hrani telad od 80 - 180 kg tjelesne težine -sadrži 15% proteina, nepeletirana je i daje se u suhom stanju

JUNAD - 1

smjesom se hrani junad od 180 - 250 kg tjelesne težine -sadrži 14% proteina, nepeletirana je i daje se u suhom stanju

JUNAD - 2

smjesom se hrani junad iznad 250 kg tjelesne težine -sadrži 12% proteina, nepeletirana je i daje se u suhom stanju


DOPUNSKA ZA JUNAD (bez uree)

dopunska krmna smjesa je bogata bjelančevinama (30 %), mineralima i vitaminima i služi kao nadopuna osnovnim krmivima (kukuruz, ječam, kukuruz u klipu, silaža) čime se postiže pravilna izbalansiranost obroka za tovna i mliječna goveda -ne sadrži ureu i nije upotrebljiva za ostale vrste stoke, a junadi se može dati tek kada u potpunosti počnu preživati

DOPUNSKA ZA JUNAD (sa ureom)

dopunska krmna smjesa je bogata bjelančevinama (30 %), mineralima i vitaminima i služi kao nadopuna osnovnim krmivima (kukuruz, ječam, kukuruz u klipu, silaža) čime se postiže pravilna izbalansiranost obroka za tovna i mliječna goveda -sadrži ureu i nije upotrebljiva za ostale vrste stoke, a govedima se može dati tek kada počnu u potpunosti preživati (4-5 mj. starosti).

SUPERKONCENTRAT SA UREOM

dopunska krmna smjesa je bogata bjelančevinama (32 %), mineralima i vitaminima i služi kao nadopuna osnovnim krmivima (kukuruz, ječam, kukuruz u klipu, silaža) čime se postiže pravilna izbalansiranost obroka za tovna i mliječna goveda -sadrži ureu i nije upotrebljiva za ostale vrste stoke, a govedima se može dati tek kada počnu u potpunosti preživati.

MUZARE 13%

namjenjena je prehrani krvava koje se kao osnovnom krmom hrane sa uglavnom pašom, zelenom krmom u štali, silažom ili sijenom kvalitetnih zasijanih trava, djetelinsko travnim smjesama ili lucernom. Osnovni obrok se sastoji od 75% i više ovih krmiva. Potpuna krmna smjesa sa 15% sirovih bjelančevina GKM I sadrži brzo fermentirajuče izvore energije i kvalitetne izvore bjelančevina i minerala kojih nema dovoljno u voluminoznoj krmi.

MUZARE 19%

smjesa se koristi uz osnovni voluminozni obrok -1 kg smjese zadovoljava potrebe za proizvodnju 2 - 2,5 l mlijeka -sadrži 19% proteina, nepeletirana -daje se u suhom stanju

MUZARE 22%

namjenjena je prehrani krava koje se hrane sa više od 75% silaže cijele kukuruzne biljke u obroku. Silaža cijele kukuruzne biljke je bogat izvor energije, osrednji vlakana te siromašan izvor proteina i većine minerala kao što Ca, Mg, K i S, mikroelemenata i vitamina. Kada je silaža kukuruza jedino ili glavno voluminozno krmivo osnovnog obroka zbog visokog sadržaja škroba i kiselina može izazvati debljanje krava, ketozu, nisku masnoću mlijeka, nagli gubitak težine i acidoze. Potpuna krmna smjesa sa 25% sirovih bjelančevina GKM III sadrži tvari kojih nema dovoljno u silaži kukuruza i dodatke koji sprečavaju nepovoljno djelovanje silaže kukuruza.

SUPERKONCENTRAT ZA KRAVE MUZARE

dopunska krmna smjesa za ishranu mliječnih goveda -miješa se sa prekrupom žitarica u omjerima: za mliječna goveda- ljetna hranidba omjer žitarica i koncentrata je 80 : 20% za mliječna goveda- zimska hranidba omjer žitarica i koncentrata je 60 : 40% -koncentrat je nepeletiran, sadrži 35% proteina

SUPER KRAVA

ovo je posebno dizajnirana smjesa koja zadovoljava specifične potrebe visoko mliječnih krava u tranziciji 3 tjedna prije do 3 tjedna poslije teljenja ili postizanja vrha mliječnosti.
• isto tako daje se kravama sve dok proizvode više od 25 kg/d mlijeka;
• srednje i nisko mlječnim kravama koje su sklone ketozama;
• debelim kravama;
• kravama koje promjenjivo jedu;
• kravama koje se hrane pretežito silažom i zrnom kukuruza.

Krmne smjese za ovce
Opis

SMJESA ZA RANO ODBIJENU JANJAD

potpuna krmna smjesa se daje sisajućoj i odbitoj janjadi u količini koju može pojesti za dvadeset minuta. Uz krmnu smjesu janjad mora imati stalno na raspolaganju odlićno sijeno i pitku vodu. Preporučuje se janjad odbiti od ovaca kada dnevno, uz mlijeko, pojede 250-300 g smjese i približno 200 g sijena.

SMJESA ZA BREĐE OVCE I OVCE MUZARE

ova krmna smjesa namjenjena je za:
● popravak kondicije i težine iscrpljenih mliječnih ovaca nakon završetka laktacije radi povećanja broja ovuliranih jajašaca;
● postizanje priplodne kondicije “flushing” tjedan dana prije i poslije parenja radi povećanja broja ovuliranih jajnih stanica i ugnježđenih oplađenih jajašaca;
● bređe ovce tijekom zadnjih osam tjedana bređosti radi pravilnog i zdravog rasta fetusa;
● mliječne ovce u prvih 2 mjeseca laktacije;
● rasplodne ovnove u lošoj kondiciji i nedovoljnoj težini, te u vrijeme parenja - skakanja.
Krmne smjese za koze
Opis

SMJESA ZA RANO ODBIJENU JARAD

namjenjena je za prihranu sisajuće jaradi od drugog ili trećeg tjedna starosti do četvrtog mjeseca života. Ovisno od proizvodnog cilja jarad se odbija rano sa 5-6 tjedana ili 2 mjeseca. Sadrži sve potrebne hranjive tvari koje skladno nadopunjuju mlijeko u potrebama za zdrav rast i razvoj jaradi.

SMJESA ZA BREĐE I MLIJEČNE KOZE

termički obrađena, sadrži 16% proteina, namjenjena je za:
• popravak kondicije i težine iscrpljenih mliječnih koza nakon završetka laktacije radi povećanja broja ovuliranih jajašaca. Mršavim kozama se daje do 450 g/d krmne smjese. Debelim kozama se ograničava na 110 g/d,
• postizanje priplodne kondicije “flushing” tjedan dana prije i poslije parenja radi povećanja broja ovulacija i implamantacija oplađenih jajašaca,
• bređe koze tijekom zadnjih osam tjedana bređosti radi pravilnog i zdravog porasta ploda,
• mliječne koze u prvih 2 mjeseca laktacije,
• rasplodne jarčeve u lošoj kondiciji i nedovoljnoj težini te u vrijeme parenja (skakanja).


TSH Čakovec

TSH Čakovec Link na dobavljača

U paleti proizvoda dopunskih i potpunih krmnih smjesa nalaze se cjeloviti programi za prehranu peradi, svinja, goveda, te ostalih malih životinja (zečevi, činčile, koze, ovce, nojevi...). Također TSH Čakovec je u svakom trenutku spremna izraditi krmne smjese prema Vašim specifikacijama i zahtjevima.

Ostali asortiman Stočna hrana Preživači