E.O.ZD-DC | Oprema zaštite na radu | Elektro instalacije | Poljoprivreda

098 954 4261 Potraži savijet!

Krmne smjese za tov peradi

Krmne smjese za tov pilića
Opis

BROSTARTER 21%

kompletna krmna smjesa za tov pilića do 4 tjedna starosti.

BROSTARTER 22%

kompletna krmna smjesa za tov pilića do 4 tjedna starosti.

BROFINIŠER 18%

kompletna krmna smjesa za piliće u drugoj fazi tova od 4 - 6 tjedna starosti.

BROFINIŠER 20%

kompletna krmna smjesa za piliće u drugoj fazi tova od 4 - 6 tjedna starosti.

SUPERKONCENTRAT ZA

TOV PILIĆA

ova dopunska krmna smjesa nadopuna je osnovnom krmivu -bogata je proteinima, mineralima i vitaminima. Omjer superkoncentrata i žitarica je 40% : 60% do 6 tjedana starosti pilića, a u završnom periodu 30% : 70%.

SUPERENERGY

dopunska krmna smjesa za visokointenzivan tov pilića.

Krmne smjese za pure
Opis

STARTER ZA PURIĆE 28%

potpuna krmna smjesa za ishranu purića od 1 - 4 tjedna starosti

GROVER ZA PURIĆE I 24%

potpuna krmna smjesa za ishranu purića od 4 - 8 tjedna starosti

GROVER ZA PURIĆE II 20%

potpuna krmna smjesa za ishranu purića od 8 - 13 tjedna starosti

FINIŠER ZA PURE 18%

potpuna krmna smjesa za ishranu purića od 13 - 16 tjedna starosti

Krmne smjese za patke
Opis

STARTER ZA PATKE 21%

smjesa je namjenjena pačićima do 3 tjedna starosti

FINIŠER ZA PATKE 17%

smjesa je namjenjena za ishranu pataka od 4 - 8 tjedna starosti. Prijelaz sa startera na finišer mora biti postepen u toku 5 - 6 dana.

SMJESA ZA PATKE NESILICE 19%

smjesa je namjenjena za ishranu pataka u fazi proizvodnje jaja

Uzgoj pomladtka
priplod i nesilice

STARTER ZA PILIĆE L

kompletna krmna smjesa za ishranu podmlatka za priplod lake linije do 8 tjedana starosti

STARTER ZA PILIĆE T

kompletna krmna smjesa za ishranu podmlatka za priplod teške linije do 8 tjedana starosti

GROVER ZA PILIĆE L

kompletna krmna smjesa za hranidbu podmlatka za priplod lake linije od 9 - 16 tjedana starosti

GROVER ZA PILIĆE T

kompletna krmna smjesa za hranidbu podmlatka za priplod teške linije od 9 - 16 tjedana starosti

SMJESA ZA PILENKE L

kompletna krmna smjesa za hranidbu podmlatka za priplod lake linije od 16 tjedana starosti do početka nesivosti

SMJESA ZA PILENKE T

kompletna krmna smjesa za hranidbu podmlatka za priplod teške linije od 16 tjedana starosti do početka nesivosti

NESILICE KONZUM 17%

kompletna krmna smjesa za hranidbu nesilica

NESILICE KONZUM 15%

kompletna krmna smjesa za hranidbu nesilica

NESILICE RASPLOD

kompletna krmna smjesa za hranidbu rasplodnih nesilica

SUPERKONCENTRAT ZA NESILICE

superkoncentrat je bogat bjelančevinama, mineralima i vitaminima i služi kao nadopuna osnovnom krmivu (mješavina žitarica) Omjer superkoncentrata i žitarica 35% : 65%

SMJESA ZA RASPLODNE PJETLOVE

smjesa je namjenjena pjetlovima u toku proizvodnje rasplodnih jaja

Krmne smjese za nojeve
Opis

STARTER ZA NOJEVE 22%

potpuna krmna smjesa za ishranu nojeva do 3 mjeseca starosti. Daje se po volji ili 3-4 puta dnevno u količini koju nojevi pojedu za 30-40 minuta. Smjesom se nojevi hrane do 3 mjeseca starosti, odnosno dok ne dostignu uzimanje hrane od 1,0 kg/d, tada se počinju hraniti smjesom za nojeve u rastu. Prije prestanka hranjenja sa početnom smjesom ova smjesa se pomiješa sa smjesom za rast nojeva. Nojevi trebaju imati stalno na raspolaganju svježu i čistu pitku vodu.

GROVER ZA NOJEVE 18%

potpuna krmna smjesa za ishranu nojeva od 3 - 11 mjeseca starosti

SMJESA ZA UZGOJ NOJEVA I ZIMSKU PREHRANU 14%

krmna smjesa je namjenjena za ishranu nojica u uzgoju do početka nesivosti (do dvije godine starosti) -smjesu možemo koristiti i u fazi ne-nešenja jaja -uz smjesu nojevima davati i vlaknasta krmiva (sijeno, lucerna) sjeckanu na 2 - 3 cm dužine

NOJICE NESILICE 18%


ishrana nojevih nesilica sastoji se od krmne smjese i zelene hrane -preporučamo dnevni obrok od 40% gotove smjese i 60% zelene hrane (sijeno, lucerna)


TSH Čakovec

TSH Čakovec Link na dobavljača

U paleti proizvoda dopunskih i potpunih krmnih smjesa nalaze se cjeloviti programi za prehranu peradi, svinja, goveda, te ostalih malih životinja (zečevi, činčile, koze, ovce, nojevi...). Također TSH Čakovec je u svakom trenutku spremna izraditi krmne smjese prema Vašim specifikacijama i zahtjevima.

Ostali asortiman Stočna hrana Perad