E.O.ZD-DC | Oprema zaštite na radu | Elektro instalacije | Poljoprivreda

098 954 4261 Potraži savijet!

GREENPLANT LINIJA FOLIJARNIH GNOJIVA

LINIJA NPK GNOJIVA S MAGNEZIJEM I MIKROELEMENTIMA

Gnojivo je vrlo čisto, topivo i lako se upija. Sastav obogaćen magnezijem i mikronutrijentima.

GREENPLANT je asortiman vodotopivih mikrokristalnih gnojiva dobivenih iz odabranih visokokvalitetnih materijala bez natrija, klorida i karbonata. Ne sadrži druge netopive ili otrovne sastojke. Razne titracije su dostupne za dopunjavanje potreba usjeva tokom različitih fenoloških faza. Većina sastava je obogaćena magnezijem i mikronutrijentima, nadopunjavajući unos hranjivih tvari i pojačavajući snagu proizvoda.

GREENPLANT VIP proizvodi, osim zalihe hranjivih tvari imaju i efekt povećanja kiselosti vode za navodnjavanje.

Greenplant NPK 12-36-12+2MgO+mikroelementi

Preporuča se za voćne kulture i biljke u trenutku intenzivnog porasta, presađivanja i u trenutku dozrijevanja. Kod ukrasnog bilja se upotrebljava od faze formiranja pupova do trganja cvjetova.

KULTURA FERTIRIGACIJA kg/1000m2 FOLIJARNO g/100L RAZMAK       (u danima)
Ruže, ukrasne biljke5 -15150 - 2507 – 12
Ukrasne biljke i biljke u rasadnicima5 -15150 - 35012 - 15
Biljke na otvorenom i industrijske biljke1,5 - 5250 - 45015 - 20
Voćne vrste1,5 - 4300 - 50015 - 20
Kod hidroponskog uzgoja i namakanja se sa proizvodom pripremi osnovna otopina, (max. koncentracija 15 – 20%) sa kojom pripremite potrebnu koncentraciju i količinu vode za namakanje!


 

Greenplant NPK 20-5-10+2MgO+mikroelementi

Pogodno za upotrebu u fazi prije cvatnje.

Greenplant 20-5-10+2+mikro se preporučuje za voćne kulture i biljke u trenutku intenzivnog porasta, u trenucima nakon presađivanja i dozrijevanja. Kod ukrasnog bilja se upotrebljava  od faze formiranja popova do branja cvjetova.

KULTURA FERTIRIGACIJA kg/1000m2 FOLIJARNO g/100L RAZMAK       (u danima)
Ruže, ukrasne biljke5 -15150 - 2507 – 12
Ukrasne biljke i biljke u rasadnicima5 -15150 - 35012 - 15
Biljke na otvorenom i industrijske biljke1,5 - 5250 - 45015 - 20
Voćne vrste1,5 - 4300 - 50015 - 20
Kod hidroponskog uzgoja i namakanja se sa proizvodom pripremi osnovna otopina, (max. koncentracija 15 – 20%) sa kojom pripremite potrebnu koncentraciju i količinu vode za namakanje!


 

Greenplant NPK 13-8-24+3MgO+mikroelementi

Greenplant se preporučuje za voćke i povrće u trenutku intenzivnog rasta i dozrijevanja. Kod ukrasnog bilja se upotrebljava od faze formiranja pupova do branja cvjetova. Koristi se u fazi rasta nakon cvatnje.

KULTURA FERTIRIGACIJA kg/1000m2 FOLIJARNO g/100L
Ukrasno bilje i povrće u plasteniku/stakleniku5-15150-350
Povrće na otvorenom i ind. bilje1,5-5250-450
Voćke, vinova loza1,5-4350-500

KOMPATIBILNOST: Greenplant se može miješati sa većinom fitofarmaceutskih pripravaka osim sa preparatima sa alkalnom reakcijom, sa uljnim preparatima i bakrenim solima. Prije miješanja sa drugim fitofarmaceutskim preparatima treba napraviti test kompatibilnosti.

Upozorenje: Izbjegavati treba prskanje po visokim temperaturama, prskati je najbolje u večernjim satima. Potrebnu količinu stalno miješajući dodajte u veću količinu vode.

 

Greenplant NPK 8-7-40+MgO+mikroelementi

Greenplant se preporučuje za povrtne i voćne kulture u trenutku intenzivnog porasta, presađivanja sadnica i dozrijevanja. Kod ukrasnog bilja se upotrebljava od faze formiranja pupova do branja cvjetova. Koristi se u fazi sazrijevanja plodova.

KULTURA FERTIRIGACIJA kg/1000m2 FOLIJARNO g/100L RAZMAK       (u danima)
Ruže, ukrasne biljke5 -15150 - 2507 – 12
Ukrasne biljke i biljke u rasadnicima5 -15150 - 35012 - 15
Biljke na otvorenom i industrijske biljke1,5 - 5250 - 45015 - 20
Voćne vrste1,5 - 4300 - 50015 - 20
Kod hidroponskog uzgoja i namakanja se sa proizvodom pripremi osnovna otopina, (max. koncentracija 15 – 20%) sa kojom pripremite potrebnu koncentraciju i količinu vode za namakanje!

KOMPATIBILNOST: Sredstvo se miješa sa uobičajenim fitofarmaceutskim pripravcima, osima sa mineralnim uljima, bakrenim solima i sredstvima koja imaju alkalnu reakciju.

 

Greenplant NPK 20-20-20+2MgO+mikroelementi

Pogodan za sve faze razvoja.

Greenplant je potpuno vodotopivo gnojivo u obliku praha za folijarno gnojenje i fertirigaciju. Upotrebljava se u svim fazama razvoja ukrasnog bilja, povrća, industrijskog bilja, voćaka i vinove loze. Visoke koncentracije makroelemenata su snažan pospješivač rasta u prvim fazama razvoja. Prisutni mikroelementi se brzo apsorbiraju i raspodijele po biljci te sprečavaju pojavu nedostataka  - kloroza. pH vrijednost između 4,0 i 7,3 osigurava dobru stabilnost kelata.

KULTURA FERTIRIGACIJA kg/1000m2 FOLIJARNO g/100L RAZMAK       (u danima)
Ruže, ukrasne biljke5 -15150 - 2507 – 12
Ukrasne biljke i biljke u rasadnicima5 -15150 - 35012 - 15
Biljke na otvorenom i industrijske biljke1,5 - 5250 - 45015 - 20
Voćne vrste1,5 - 4300 - 50015 - 20
Kod hidroponskog uzgoja i namakanja se sa proizvodom pripremi osnovna otopina, (max. koncentracija 15 – 20%) sa kojom pripremite potrebnu koncentraciju i količinu vode za namakanje!

KOMPATIBILNOST: Sredstvo se miješa sa uobičajenim fitofarmaceutskim pripravcima, osima sa mineralnim uljima, bakrenim solima i sredstvima koja imaju alkalnu reakciju. Prije kombiniranja sa drugim pripravcima potrebno je napraviti test kompatibilnosti.

 

Green Has Italia S.p.A

Greenline

Link na dobavljača

GREEN HAS ITALIA S.p.A.is an Italian company specialized in plant nutrition. Since 1985, it plays a leading role on the national and the international markets.


Ostali asortiman Gnojiva Folijarna gnojiva